ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΔΑ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΔΑ

Η βιώσιμη μόδα ή αλλιώς η "αργή μόδα" είναι ένα κίνημα και μια διαδικασία προώθησης της αλλαγής στα προϊόντα και το σύστημα μόδας προς μεγαλύτερη οικολογική ακεραιότητα και κοινωνική δικαιοσύνη και αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την αγορά προϊόντων μόδας με πιο συνειδητό και βιώσιμο τρόπο. Η EU ENI CBCMED (European Union Neighbourhood Instrument - Cross Border Cooperation), επέλεξε την K7 Konstantinos Tsigaros ως τη μοναδική ελληνική συλλογή ενδυμάτων με καινοτόμο σχεδιασμό προϊόντων συνειδητής κατανάλωσης "slow living" και υποστηρίζει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στις κλωστοϋφαντουργικές μεσογειακές συμμαχίες του έργου "Fashion Restart" για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της διεθνοποίησης με προϊόντα που είναι αφοσιωμένα στην αειφόρο ανάπτυξη, τον βιώσιμο τρόπο ζωής και της φροντίδας της φύσης.

Posted on 2021-12-07 by K7 Konstantinos Tsigaros Home

Blog archives

Blog categories

Blog search

QR code

Recently Viewed

No products

Menu

Top